برگه تماس با ما۱۳۹۹-۱۲-۱۹ ۱۲:۳۲:۱۲ +۰۰:۰۰

ما دوست داریم که نظرات شما را بشنویم

آراپژوهان امین یزد در 28 اسفند 1396با هدف فعالیت در دو بخش پژوهشی و تولیدی در زمینه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی تاسیس گردید. اولویت اصلی آراپژوهان ایجاد بستری مناسب برای تحقیق و توسعه و تجاری سازی در زمینه کاربرد هدفمند میکروارگانیسم ها است. علاوه بر این تولید فرآورده ها و کیت های تخصصی در جهت تشخیص سریع میکروارگانیسمها به عنوان بخش مکمل در راستای نیل به اولویت اصلی در نظر گرفته شده است.
  • اینستاگرام : @arapajoohan_amin_yazd

  • ایمیل : arapajoohan@gmail.com