توانایی های آموزشی و پژوهشی

/توانایی های آموزشی و پژوهشی
توانایی های آموزشی و پژوهشی۱۳۹۹-۹-۲۲ ۱۳:۵۲:۱۱ +۰۰:۰۰

خدمات تخصصی مشاوره و آموزش

 • برگزاری کارگاه­ های تخصصی میکروبیولوژی
 • برگزاری کارگاه های تخصصی بیوانفورماتیک و مولکولی
 • آموزش خصوصی در زمینه میکروبیولوژی غذایی
 • خدمات مشاوره ­ای پیاده سازی الزامات ایزو 17025 در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان

خدمات  پژوهشی ، تحقیق و توسعه(R & D):

 • عارضه یابی صنعتی
 • بهینه سازی فرمولاسیون
 • تولید دانش فنی
 • پروژه های تحقیقاتی از آغاز تا پایان
 • امور پژوهشی دانشجویان صنایع غذایی و صنایع وابسته به بیوتکنولوژی

 

خدمات  تدوین استانداردها:

 • تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز صنایع در زمینه میکروبیولوژی
 • تدوین استانداردهای بین المللی

 

خدمات استفاده از فضای آزمایشگاهی

 • تجهیزات آزمایشگاه
 • میز آزمایشگاه