تالار افتخارات

/تالار افتخارات
تالار افتخارات۱۳۹۹-۹-۲۲ ۱۳:۴۵:۵۵ +۰۰:۰۰

اخذ  مجوز آزمایشگاه معتمد  از سازمان محیط زیست

اخذ مجوز از موسسه تحقیقات خاک و آب

تدوین استاندارد ملی  میکروبیولوژی پودر حنا (20109)

عضو فعال شبکه آزمایشگاهی  فناوری های راهبردی

پروانه کارشناس رسمی استاندارد در زمینه میکروبیولوژی

اخذ مجوز موافقت اصولی از سازمان غذا و دارو


 

تالیف کتاب فیزیولوژی پروکاریوت ها : (برای مشاهده اندازه اصلی جلد کتاب ، روی عکس کلیک کنید)

 


 

تدوین استاندارد میکروبیولوژی پودر حنا :

برای مشاهده کلیک کنید

 


 

دارای پروانه کارشناس رسمی استاندارد :

برای مشاهده کلیک کنید